فرنیو شرکت ماشین سازی فرنیو در سال 1393 با مدیرت محمد رضا فرنیو واقع در استان گلستان، گرگان، شهرک صنعتی آق قلا با چندین سال تجربه در زمینه ساخت انواع صندوق و انواع ویترین های اسانسوری فعالیت خود را آغاز کرد؛ این شرکت موفق به ساخت صندوق های نسوز اسانسوری با کیفیتی متفاوت گردیده است کلیه مراحل طراحی و ساخت...

ادامه